Gudstjänster

I Svenska kyrkan Ystad Sövestadsbygden firar vi ett par gånger per termin ”Gudstjänst för små och stora” i Mariakyrkan i Ystad. Då dyker oftast Molly upp och ställer massor av kluriga frågor till prästen. Det är mycket sång, roligt och härlig gemenskap!

Gudstjänst för små och stora under våren 2015:

8 februari kl. 11.00 i Mariakyrkan, Ystad
- Tema: ”Dopet” Dop. De barn som döpts under 2014 bjuds in till gudstjänsten för att hämta sitt dophjärta. Inbjudan skickas ut under januari. Präst Anna Jerrhag.

8 mars kl. 11.00 i Mariakyrkan, Ystad
- Tema: ”Doft av himmel” Dop. Mini- och musikalkörerna medverkar. Präst Anna Jerrhag.

5 april kl. 11.00 i Mariakyrkan, Ystad
- Tema: ”Påskjubel”. Påskdagsmässa. Mini- och musikalkörerna samt Korallerna medverkar. Präst Anna Jerrhag.

24 maj kl. 14.00 i Mariakyrkan, Ystad
- Tema: ”Noas ark”. Mini- och musikalkörerna med kompband framför barnmusikalen ” Noa får ett uppdrag”. Präst Anna Jerrhag.